نایلون شیرینگ درجه دو

نایلون شیرینگ درجه دو از جمله تولیدان شرکت صنعتی نایلون شیرینگ ، تولید نایلون شیرینگ درجه دو و یک میباشد . این نایلون دارای کیفیت خوبی است ، اما با نایلون درجه یک تفاوت های دارد ، مواد استفاده شده در نایلون درجه یک با کیفیت تر و در نتیجه نایلون را مقاوم تر میکند و ظرفیت کششی آن را تا 50 % افزایش میدهد . از نایلون درجه دو میتوانید برای بسته بندی محصولات خود استفاده کنید . از این نوع محصول بیشتر در فروشگاه های بزرگ و کوچک استفاده میشود .